Kongre organizasyonuna ilişkin SERENAS Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş. (“Serenas Group”) tarafından yürütülen işbu internet sitesi (“Site”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatına uyum içinde yürütülmekte olup, işbu politika kapsamında gizlilik ilkeleri açıklanmaktadır.

Serenas Group olarak https://ulusalhematoloji2024.org/ internet sitesi ve bağlı her türlü uygulamayı KVKK hükümlerine uygun olarak kişisel veri işleme ilkelerine azami özen göstermek suretiyle yönetmekteyiz. Bu doğrultuda, KVKK ve ilgili mevzuatları uyarınca bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirmekte, 50. Ulusal Hematoloji Kongresi internet sitesi ziyaretçilerinin işlenebilecek kişisel verilerine dair işbu aydınlatma metnini sunmaktayız.

50. Ulusal Hematoloji Kongresi internet sitesini ziyaretiniz esnasında toplanan kişisel verileriniz, belirtilen amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında düzenlenen diğer hukuki sebeplere dayanılarak Serenas Group tarafından işlenmektedir. Buna göre; internet sitesi üzerinde yer alan iletişim e-posta adresi aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kimlik ve iletişim verileriniz ile e-posta içeriğinde paylaştığınız verileriniz talep ve şikayet takibi ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde işlenebilir ve bilgi edinme sürecinin yürütülebilmesi amacıyla 50. Ulusal Hematoloji Kongresi sponsor firmalarına aktarılabilir.

Bunun yanı sıra, internet sitesinin işleyişinin sağlanabilmesi ve bilgi işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla çerezler vasıtasıyla işlem güvenliği bilgileriniz işlenmektedir. Bu kapsamda 50. Ulusal Hematoloji Kongresi internet sitesini ziyaret etmeniz halinde zorunlu ve işlevsel çerezler yoluyla ziyaret edilen sayfalar ve görüntüleme sayısı, hangi tarayıcı ve IP yoluyla erişim sağlandığı ve sistem ayarları bilgileri işlenebilmektedir. Bu veriler hiçbir surette tarafımızca kimliğinizi tespit etmek amaçlı kullanılmamakta, internet sitemizin kullanımının sağlanması ve bilgi işlem güvenliği amaçlarıyla meşru menfaatimiz gereği işlenmektedir. Daha fazla bilgi almak için Çerez Politikamızı okuyunuz. Yukarıda işleme amaçları ve kategorileri belirtilen verileriniz, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülükler gereği veya talep halinde yetkili kişi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Bununla birlikte, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, stratejik planlama faaliyetleri ve bilgi güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla avukatlarımız, danışmanlarımız ve diğer hizmet alınan gerçek veya tüzel özel hukuk kişileri ile paylaşılabilir. İlaveten, Serenas Group ile arasındaki veri sorumlusu-veri işleyen ilişkisine bağlı olarak 50. Ulusal Hematoloji Kongresi sponsor firmalarına aktarılabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, veri sorumlusu şirket SERENAS Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş. iletişim kanalları üzerinden usulüne uygun başvuru yaparak iletebilirsiniz. Buna göre, taleplerinizi iletmek için sistemde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvk@serenas.com.tr adresine e-posta gönderebilir, Hilal Mah. Cezayir Cad. No:13 06550 Yıldız, Çankaya/ANKARA adresine iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.