YÖNETİM KURULU VE KONGRE DÜZENLEME KURULU

BAŞKAN
Muhlis Cem Ar
II. BAŞKAN
Şule Ünal Cangül
GENEL SEKRETER
Özgür Mehtap
ARAŞTIRMA SEKRETERİ
Selami Koçak Toprak
SAYMAN
Fatih Demirkan
ÜYE
Emin Kaya
ÜYE
Ali İrfan Emre Tekgündüz